Mikor van Önnek szüksége munkavédelemre?

„Nem végzünk veszélyes tevékenységet, ezért nem is kell munkavédelemmel foglalkoznom!”

Sokan ezt gondolják, de sajnos alaptalanul. Ha legalább egy alkalmazottja van, az szervezett munkavégzésnek minősül (kivéve, ha csak a cég tulajdonosai dolgoznak, mert az tagi viszony). Emiatt a legtöbb munkavédelmi előírás az Ön vállalkozására is vonatkozik. Egy kétfős irodának is már vannak bizonyos munkavédelmi kötelezettségei, és ez független a tevékenység veszélyességétől. Tehát ha munkavállalót nem foglalkoztató Bt. vagy Kft. tagjaként, személyes közreműködőként végez munkát vagy Ön egyéni vállalkozó (és nincs alkalmazottja), nem vonatkozik Önre a Munkavédelmi törvény.

Hogy kell ezt érteni?

Egy szobafestő-mázoló egyéni vállalkozó akármilyen vacak eszközökkel is dolgozhat(na), ha csak a saját testi épségét kockáztatja (alkalmazott nélkül). 
A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét viszont neki is figyelembe kell venni, mert ha leesik a létráról, estében agyonüthet egy járókelőt, ezért pl. a létrára vonatkozó előírásokat (14/2004 FMM rendelet) mégis - neki is - be kell tartania.

"Melyik jogszabályokat nem kell betartani?"

Több olyan jogszabály is van, amit a cégvezetők elhanyagolnak, ha tehetik, és sokszor tényleg meg is ússzák. Lássuk, hogy a munkavédelem mikor NEM tartozik ebbe a körbe?

Csak pénzügyileg nézve - első látásra - úgy tűnhet, hogy Önnek ez az egész felesleges kiadás, hiszen Ön abban bízik, hogy a baleset és az ellenőrzés veszélye elhanyagolható. Hadd mutassak be néhány helyzetet - mielőtt megkönnyebbülten hátradől -, amikor szükség van arra, hogy a munkavédelem mégis rendben legyen a vállalkozásban:

A felügyelő gyerekének iskolája mellett dolgozik a cége

Ahol sok ember fordul meg, köztük bármikor lehet egy munkavédelmi felügyelő is, és ha feltűnik neki a szabálytalan munkavégzés, biztosan megejt egy gyors ellenőrzést.

Zsarolás és bosszú? Ne zárja ki!

Ne becsülje alá ennek a kockázatát... Nem ritka, hogy az alkoholfogyasztás miatt elbocsájtott munkavállaló feljelentéssel áll bosszút a sérelemért. A hatóság ekkor (és általában mindig) váratlanul jön és az ellenőrzéséig nagyon kevés idő van a hiányzó dokumentumok gyors pótlására.

Munkavégzés "felügyelőveszélyes" munkaterületeken

Jó eséllyel találkozhat egy épp ellenőrzést végző felügyelővel, ha egy nagyobb építkezésre akár csak ételt szállít, hát még ha konkrétan ott is végez munkát - még ha csak a műhelyben készült dolgokat építi is be.

Beszállítók minősítése

A komolyabb cégek (nemcsak a multik) egyre gyakrabban csak úgy állnak szóba a partnerekkel, ha rendben van náluk a munkavédelem. Egy aláírt szerződést azért is elveszíthet, mert nem adnak belépési engedélyt a munkaterületre kockázatértékelés, oktatás és egyebek hiányában. Ha na-gyobb cég telephelyén végez munkát, erre számíthat:

Idézet egy vállalkozói szerződés munkavédelmi részéből
•    Vállalkozó csak orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkező munkavállalókat küldhet a munkaterületre.
•    köteles átadni a Megrendelőnek a munkavégzés megkezdése előtt a szerződésben vállalt tevékenységei, munkaeszközei, valamint a veszélyes anyagok és készítmények munkavédelmi kockázatértékelését.
•    Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
•    Vállalkozó felelős az építés során szükséges kollektív és egyéni védőeszközök, különösen a leesés elleni védelem biztosításáért.
•    Vállalkozó felelős azért, hogy az általa használt munkaeszközök biztonságos állapotúak legyenek, és csak olyan munkavállaló végezzen velük munkát, aki rendelkezik a használathoz szükséges jogosítványokkal.

Mi a helyzet az önkéntes munkával?

Vigyázzon! Ha ilyet szervez, akkor Ön minősül munkáltatónak és Ön a felelős a résztvevők biztonságáért. Ha pl. szemétszedésre szed össze egy önkéntes brigádot, Önnek kell biztosítani a kesztyűket és az egyéb védőfelszereléseket.