Veszélyes gépek üzembehelyezése

A veszélyes gépek üzembe kell helyezni, ebben szüksége lesz munkavédelmi szakember segítségére is.

A gép „papírjai”

Üzemeltetési utasítás (gépkönyv)

Első lépésként  be kell szerezni a gép üzemeltetési utasítását (gépkönyvét). Ha új gépet vesz, a forgalmazó ad hozzá magyar nyelvűt, ezt mindenképpen követelje meg.. Ha csak idegen nyelven van, legalább a biztonságos használatra vonatkozó részeit fordíttassa le, illetve ha a gép kezelője netán nem ért magyarul, akkor  az általa beszélt nyelvre is.
Ha nem áll rendelkezésre magyar nyelvű gépkönyv, a gépgyártó nevét és gép típusszámát írja megl, van amit be tudok szerezni
Ha nem tud gépkönyvet szerezni, akkor egy üzemeltetési utasítást kell készíteni, ami a biztonságos kezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Megfelelőségi tanúsítvány

Csak olyan gépet helyezhet üzembe, ami rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsító egyéb okirattal. Ezzel bizonyítható, hogy a gép megfelel a biztonsági előírásoknak. Nagyon öre gépeknél ez az úgynevezett „Munkavédelmi minősítő bizonyítvány”, ami tekinthető egyfajta „megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentum”-nak.

Érintésvédelem

Az üzembe helyezés első lépése a villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), amelyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni. Ezt csak érintésvédelmi felülvizsgáló jogosultsággal rendelkező elektromos szakember végezheti.

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

Ezt követi a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, amelyet munkavédelmi szakember végezhet. Ez egyben munka-egészségügyi szaktevékenység is, ezért az Ön foglalkozás-egészségügyi szakorvosának is részt kell benne venni. Ezt követően a gép üzembe helyezését írásban el kell rendelni (ez a munkáltató feladata).

A dolgozók egészségi alkalmassága

Különösen oda kell figyelni arra, hogy a veszélyes gépen dolgozók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálata érvényes legyen, ugyanis ez is munkavédelmi bírságalap.

Munkavédelmi oktatás

Egy új típusú, addig  ismeretlen gép beállításakor a gépkezelők munkavédelmi oktatása  természetesen kötelező,, mert az adott géppel egy új veszélyforrás jelent meg, amit ismerniük kell.  Abban az esetben, ha ez már a második ugyanilyen gép, felesleges oktatni, ugyanis az első gép üzembe helyezésekor  megismerték a dolgozók a típust.

A kockázatértékelés „kiegészítése”

A kockázatértékelésről korábban már beszéltünk, az új technológia, új munkaeszköz üzembe helyezése után a kockázatértékelést is újra el kell készíteni.

Mvt. 54. § (3) A munkáltató a kockázatértékelést, … köteles elvégezni….. tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását….

Ugyanúgy, mint az oktatásnál:  ha ez már a második ugyanilyen gép, nem okvetlenül fontos a kockázatértékelés újra elkészítése, kivéve, ha máshogy, más körülmények
közt használják, mint az elsőt.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Az üzembe helyezést követően , legalább öt évenként időszakos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni a veszélyes munkaeszközön (kivéve, ha jogszabály, szabvány vagy a gyártó rövidebb időszakot határoz meg).
Olyan esetben, ha a berendezés veszélyeztette a munkavállalótvagy munkabaleset következett be, a gép használatát meg kell tiltani és soron kívüli ellenőrzést kell végezni.
A veszélyes munkaeszközt (pl. traktor, munkagép, láncfűrész) telephelyen kívülúgy szabad üzemeltetni, ha arról megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték. (Volt, ahol a rendőr ellenőrizte!)
 
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Erre egy példa:  én mint faipari mérnök  (szakirányú képzettség) és munkavédelmi szakmérnök (munkavédelmi szakképzettség) végezhetem egy gyalugép vizsgálatát, de egy vegyészmérnök munkavédelmis nem.

Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszkö zök jegyzéke

1.    A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező
anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:
1.1.    működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gép- ággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja
1.2.    működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
1.3.    működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
1.4.    mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/ vagy kivétellel mozgatja.
2.    Faipari gyalugép kézi előtolással.
3.    Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4.    A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
4.1.    működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2.    váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
5.    Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6.    Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7.    Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonsá- gokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8.    Faipari kézi láncfűrészgép.
9.    Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10.    Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/ vagy kivételével.
11.    Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12.    . A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
12.1.    ony és fékezőkocsi
12.2.    hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13.    Kézi adagolású háztartásihulladék-gyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14.    . Járműemelők.
15.    Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16.    Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép. További munkaeszközök:
17.    Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18.    Gépi hajtású emelőtargoncák.
 19.    . Villamos emelődobok.
20.    Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21.    Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22.    . Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23.    Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke:
1.    Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
2.    Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései
3.    Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések.